W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości oraz naszych Pracowników wprowadziliśmy najwyższe standardy higieny w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa w związku z Covid19.

Uważnie przestrzegamy zaleceń globalnych i lokalnych organów ds. zdrowia publicznego, wszystkie procedury dotyczące higieny w apartamentach zostały dokładnie przeanalizowane i dostosowane do aktualnej sytuacji.

Wybierając apartamenty w naszej Firmie, nasi Goście mogą mieć pewność, że przestrzegane są najwyższe standardy bezpieczeństwa dotyczące higieny i porządku.

Wdrożony w trosce o bezpieczeństwo naszych Gości Program Stay Safe obejmuje:

Recepcja zlokalizowana w siedzibie naszego biura:

Apartamenty:

Pracownicy Firmy Welcome Apartment:

Opieka Medyczna:

W przypadku pojawienia się zagrożenia zdrowia naszych Gości służymy pomocą w kontakcie z lekarzem. Program Stay Safe został opracowany z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu naszych Gości, aby mogli spokojnie odpoczywać w bezpiecznym wnętrzu apartamentu.

Regulamin

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów oferowanych przez firmę Welcome Properties Sp. z o. o. zamieszczonych na stronie www.welcomeapartment.pl oraz portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu pomiędzy firmą Welcome Properties Sp. z o.o., na warunkach określonych w regulaminie.

 

Rezerwacja i płatność.

Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje maila potwierdzającego rezerwację wraz z adresem apartamentu oraz miejscem odbioru kluczy.

 1. Płatność za pobyt:
 • Przy rezerwacjach przez portale rezerwacyjne płatność gwarantowana jest kartą kredytową lub płatniczą.
 • Przy rezerwacjach przez stronę www lub drogą mailową wymagana jest wpłata 40% opłaty rezerwacyjnej, na podane w potwierdzeniu rezerwacji konto bankowe. Pozostałą kwotę za pobyt Gość zobowiązany jest uiścić w dniu przyjazdu podczas meldunku, gotówką lub kartą.
 • Gość zobowiązany jest do uiszczenia w dniu zameldowania, gotówką, podatku miejskiego wynoszącego w Gdańsku: 2,50 PLN/doba/osoba. Sopot: 4,30 PLN/doba/osoba.
 • Każdy Gość zobowiązany jest uiścić jednorazową opłatę za sprzątanie końcowe. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości apartamentu i wynosi od 180 PLN do 330 PLN. Przy rezerwacji apartamentu przez portale rezerwacyjne oraz stronę www, Gość otrzymuje informacje o wysokości opłaty za sprzątanie końcowe podczas procesu rezerwacji. Przy rezerwacji drogą mailową wysokość opłaty za sprzątanie końcowe Gość otrzymuje drogą mailową w potwierdzeniu rezerwacji.
 • Odbiór kluczy po godzinie 18:00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości: 100 PLN.
 • Oferta oraz podane ceny na stronie welcomeapartment.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Koszt pobytu musi zostać potwierdzony przez pracownika firmy Welcome Properties Sp. z o. o..
 • Wszystkie ceny oferowane przez Welcome Properties Sp. z o.o. zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (8%).
 • W cenę pobytu wliczone są: pościel, ręczniki, galanteria hotelowa, środki higieniczne oraz powitalny zestaw herbaty, kawy i cukru.
 • Firma Welcome Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości uzależnionej od kategorii apartamentu od: 1000 PLN do 2000 PLN. Kaucja pobierana jest w gotówce. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń firmy Welcome Properties Sp. z o.o. w przypadku ewentualnych zniszczeń oraz złamanych punktów regulaminu.  W przypadku braku zastrzeżeń pracownika firmy Welcome Properties Sp. z o.o., podczas kontroli apartamentu w dniu wyjazdu, kaucja  jest zwracana w całości.
 • Wszystkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane drogą mailową i powinny zostać zaakceptowane przez pracownika firmy Welcome Properties Sp. z o.o.. Welcome Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian, Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjne.
 • Na życzenie Gościa, firma Welcome Properties Sp. z o.o. może wystawić fakturę. Wymagane jest podanie danych do faktury, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.
 • W przypadku skrócenia pobytu, Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

Anulacja rezerwacji.

Podany termin jest wiążący dla obu stron. Anulacja rezerwacji złożonych na portalach rezerwacyjnych jest uzależniona  od oferty w jakiej rezerwacja została dokonana, natomiast w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony www.welcomeapartment.pl lub drogą elektroniczną na adres: biuro@welcomeapartment.pl, przepada wpłacona opłata rezerwacyjna.

Zasady pobytu.

 1. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje szczegółowe informacje odnośnie przekazania kluczy. W godzinach od 15:00 do 18:00 klucze wydawane są bezpłatnie. Wydawanie kluczy po godzinie 18:00 wiąże się z dodatkowa opłatą w wysokości 100 PLN. Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu przez personel obiektu.
 3. Opuszczenie apartamentu po godzinie 11:00 możliwe jest po uiszczeniu opłaty za całą następną dobę i musi zostać potwierdzone przez personel.
 4. Welcome Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość niewydania kluczy, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla innych osób oraz mienia.
 5. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona – konieczna jest rezerwacja.
 6. Gość zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz ciszy nocnej w apartamencie od godziny 22.00 do godziny 07.00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji – za złamanie regulaminu Gość zostanie obciążony kosztem 2000 PLN.
 7. Apartament służy do celów mieszkalnych. Zabronione jest organizowanie w nim IMPREZ, SESJI FOTOGRAFICZNYCH, WIECZORÓW KAWALERSKICH I WIECZORÓW PANIEŃSKICH – za złamanie regulaminu Gość zostanie obciążony kosztem 2000 PLN.
 8. Liczba osób przebywających w apartamencie musi być zgodna z ilością miejsc noclegowych. W przypadku naruszenia tego punktu, Welcome Properties Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji oraz obciąży gości kosztem w wysokości 500 PLN za każdą dodatkową osobę przebywającą w apartamencie.
 9. W apartamencie, na balkonie oraz w budynku apartamentu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA i stosowania NIEDOZWOLONYCH UŻYWEK. Za złamanie zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami ozonowania apartamentu w wysokości 1000 PLN.
 10. Znajdująca się w apartamencie gaśnica może być użyta wyłącznie w przypadku zagrożenia pożarem. Nieuzasadnione użycie gaśnicy skutkuje karą w wysokości 2000 PLN oraz pokryciem kosztów zniszczeń/remontu apartamentu.
 11. Welcome Properties Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
 • pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego,
 • przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Welcome Properties Sp. z o.o. dostawy mediów (min. in. prądu, wody, Internetu).
 1. Gość otrzymuje do dyspozycji apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Welcome Properties Sp. z o. o. Brak zgłoszenia może oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy.
 2. Welcome Properties Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń w przypadku wystąpienia w trakcie pobytu w apartamencie nieszczęśliwych wypadków, uszczerbków na zdrowiu czy śmierci Gościa lub osób trzecich przebywających w apartamencie wraz z Gościem.
 3. Za pobyt dziecka do lat 5 (jedno dziecko na dwoje dorosłych), śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, Welcome Properties Sp. z o.o. nie pobiera dodatkowych opłat. Przy dokonywaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do poinformowania o takiej okoliczności.
 4. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód Gość powinien zawiadomić pracownika firmy Welcome Properties Sp. z o.o..
 5. Welcome Properties Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych przedmiotów pozostawionych w apartamencie podczas pobytu Gościa.
 6. W przypadku zgubienia jednego kompletu kluczy do apartamentu, Gość musi liczyć się z kosztem: 1000 PLN. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej, Gość musi liczyć się z kosztem: 300 PLN.
 7. W apartamentach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Welcome Properties Sp. z o.o.

Awarie.

Welcome Properties Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Welcome Properties Sp. z o.o. (dostawa mediów, internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament.

Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Welcome Properties Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego. Welcome Properties Sp. z o.o. ma prawo, w przypadku  wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych od Welcome Properties Sp. z o.o. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie usług opisanych w Regulaminie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Welcome Properties Sp. z o. o. email: biuro@welcomeapartmemt.pl
W związku z procedurą rejestracji i zakupu usług hotelowych świadczonych przez Welcome Properties Sp. z o.o. wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Wprowadziliśmy i stosujemy odpowiednie procedury zabezpieczające i ograniczające dostęp i możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Gość ma prawo pełnego wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt z biuro@welcomeapartment.pl

Rozstrzyganie sporów.

Rozstrzyganie sporów Prawem właściwym dla sporów pomiędzy spółką, a Gościem jest prawo  polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Welcome Properties Sp. z o.o.

Zakończenie.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.welcomeapartment.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Goście i inni użytkownicy są zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług. Każdy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Welcome Properties Sp. z o.o., tj. od chwili złożenia rezerwacji za pośrednictwem stronny www lub za pośrednictwem portali rezerwacyjnych czy drogą mailową.